Αγγλικός Όρος
amelioration meaning
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βελτίωση σημασίας (η)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback