ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
ψυχοακουστικός  psychoacoustician
Ψυχογλωσσολογία psycholinguistics
Ψυχογλωσσολογική Βάση Δεδομένων της Οξφόρδης (η) Oxford Psycholinguistic Database
ψυχογλωσσολογικός-ή-ό psycholinguistic
Ψυχογλωσσωλογική Βάση Δεδομένων του MRC (Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας) (η) MRC Psycholinguistic Database
ψυχολεξικολογία (η) psycholexicology
ψυχολογία Γκεστάλτ (η) gestalt psychology
ψυχολογία της γλώσσας (η) psychology of language
ψυχολογικά πραγματικός-ή-ό psychologically real
ψυχολογική απόσταση (η) psychological distance