Αγγλικός Όρος
psycholexicology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψυχολεξικολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback