Αγγλικός Όρος
psychologically real
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψυχολογικά πραγματικός-ή-ό

feedback