Αγγλικός Όρος
psycholinguistic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψυχογλωσσολογικός-ή-ό
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback