Αγγλικός Όρος
psychoacoustician
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψυχοακουστικός 
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback