Αγγλικός Όρος
Oxford Psycholinguistic Database
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ψυχογλωσσολογική Βάση Δεδομένων της Οξφόρδης (η)

feedback