Αγγλικός Όρος
psychology of language
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψυχολογία της γλώσσας (η)

feedback