Αγγλικός Όρος
psychological distance
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψυχολογική απόσταση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback