ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
ψευδοσυνδετικό ρήμα (το) quasi-copula
ψευδοσυνωνυμία (η) quasi-synonymy
ψευδοσυνώνυμο (το), οιονεί συνώνυμο (το) quasi-synonym
ψευδότιτλος (ο) half-title
Ψευδόφιλες μονάδες (οι), ψευδοφίλιες μονάδες (οι) false friends / Faux amis
Ψευδόφιλη μονάδα (η), ψευδοφίλια μονάδα (η) false friend
ψευδώνυμο (το) pseudonym
ψευδώνυμο, παρωνύμιο, παρατσούκλι (το) nickname
ψηφιακή επικοινωνία (η) digital communication
ψηφιακή μετάδοση digital transmission