Αγγλικός Όρος
quasi-synonymy
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδοσυνωνυμία (η)

feedback