Αγγλικός Όρος
nickname
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδώνυμο, παρωνύμιο, παρατσούκλι (το)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/nickname)

feedback