Αγγλικός Όρος
quasi-copula
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδοσυνδετικό ρήμα (το)

feedback