Αγγλικός Όρος
false friend
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ψευδόφιλη μονάδα (η), ψευδοφίλια μονάδα (η)

feedback