Αγγλικός Όρος
half-title
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδότιτλος (ο)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/half%20title)

feedback