Αγγλικός Όρος
quasi-synonym
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδοσυνώνυμο (το), οιονεί συνώνυμο (το)

feedback