Αγγλικός Όρος
digital transmission
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψηφιακή μετάδοση
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback