ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

61 results
Greek Term English Term
ψευδοσυμφυρμός false blend
Ψευδόφιλη μονάδα (η), ψευδοφίλια μονάδα (η) false friend
Ψευδόφιλες μονάδες (οι), ψευδοφίλιες μονάδες (οι) false friends / Faux amis
ψευδότιτλος (ο) half-title
ψευδοπαθητική (δομή) pseudopassive
ψευδοπαθητικές pseudo-passives
ψευδοσυνδετικό ρήμα (το) quasi-copula
ψευδοστατικός quasi-stationary
ψευδοσυνώνυμο (το), οιονεί συνώνυμο (το) quasi-synonym
ψευδοσυνωνυμία (η) quasi-synonymy