ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

61 results
Greek Term English Term
Ψευδο-παραπλήρωμα (το)/ σημασιολογικά κενό στοιχείο (το) dummy
ψευδο-δίπτυχη πρόταση (η) pseudo-cleft sentence
ψευδομόρφημα (το) pseudomorpheme
ψευδο-παθητική (η) pseudo-passive
Ψευδο-παθητικός-ή-ό pseudo-passive
ψευδο-διαδικασία (η) pseudo-procedure
ψευδο-συνώνυμο (το) pseudo-synonym
ψευδο-συνωνυμία (η) pseudo-synonymy
ψευδοδίγλωσσο λεξικό (το) quasi-bilingual dictionary
ψευδοημιτονοειδές  quasi-sinusoidal