Αγγλικός Όρος
dummy
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ψευδο-παραπλήρωμα (το)/ σημασιολογικά κενό στοιχείο (το)

feedback