Αγγλικός Όρος
quasi-sinusoidal
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδοημιτονοειδές 
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback