ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
επιθετική φράση (ΕΦ / ΕπΦ) (η) adjectival phrase
επιθετικές εκφράσεις (οι) adjectivals
επίθετο (το) adjective
Επίθετο (όνομα) (το) (E, Επ, ΕΠΙΘ) adjective (A, adj, ADJ)
εξωμετρικότητα επιθέτου (η) adjective extrametricality
επιθετική φράση (η) adjective phrase
επιθετικές φράσεις (οι) adjective phrases
επονοματικός,-ή,-ό adnominal
επιρρηματικό (το) adposition
επίθεση (η) adposition