Αγγλικός Όρος
adjectival phrase
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επιθετική φράση (ΕΦ / ΕπΦ) (η)

feedback