Αγγλικός Όρος
adjectivals
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επιθετικές εκφράσεις (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback