Αγγλικός Όρος
adjective
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επίθετο (το)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback