Αγγλικός Όρος
adjective phrase
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επιθετική φράση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback