Αγγλικός Όρος
adposition
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επίθεση (η)

feedback