Αγγλικός Όρος
adposition
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επίθεση (η), παράθεση (η)
Όρος
επιρρηματικό (το)
Πηγή
Kalamida (2014)

feedback