Αγγλικός Όρος
adjective phrases
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επιθετικές φράσεις (οι)
Όρος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback