ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
Χαμιτική (η) (γλώσσα) Hamitic
Χαμιτο-σημιτική (η) (γλωσσα) Hamito-Semitic
Χαν'γκουλ (η) (γραφή) Han’gul
Χανγκούλ (η) Hangul
Χανγκούλ, αλφάβητο (το) hangul alphabet
Χάντι (η) (γλώσσα) Khanty F
Χάουσα (η) Haousa
Χάουσα (η) (γλώσσα) HA
Χάουσα / Χάουζα Hausa
χαρακτ spec