Αγγλικός Όρος
Hangul
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χανγκούλ (η)

feedback