Αγγλικός Όρος
Haousa
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χάουσα (η)

feedback