Αγγλικός Όρος
hangul alphabet
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χανγκούλ, αλφάβητο (το)

feedback