Αγγλικός Όρος
Hamitic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χαμιτική (η) (γλώσσα)
Πηγή
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1

feedback