ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
Χαλιντεϊανός-ή-ό Hallidayan
χαμηλή ποικιλία (η) low variety
χαμηλή ποικιλία (η) L-variety
χαμηλό φωνήεν (το) low vowel
χαμηλο χαρακτηριστικό (το) low feature
χαμηλό-μέσο (το) (φωνήεν) low mid
Χαμηλός μουσικός τόνος (ο) Low tone
χαμηλός τόνος (ο) low accent
χαμηλός,-ή,-ό low
χαμήλωση (η) lowering