ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνηεντισμός vowel system
φωνηεντικό σύστημα vowel system
φωνηεντικό τρίγωνο (το) vowel triangle
φράση-wh wh-phrase
φασματογράφημα ευρείας ζώνης wide-band spectrogram
φωνήεν ‘γιέρσ’ (yers) (το) yers