ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φαινομενικά χαρακτηριστικά (τα) phenomenal features (τα)
φαινόμενα του ίχνους that (τα) that-trace effects
φαινομένα παύσης (το) pausal phenomena
φαινόμενα ευγένειας (τα) politeness phenomena
φαινόμενα δυσταγμού (τα) hesitation phenomena
φ-χαρακτηριστικά (τα) phi features (φ)