ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
του ποιού ενεργείας aspectual
τεχνητή γλώσσα (η) artificial language
τεχνητή νοημοσύνη (η) artificial intelligence
τέχνημα (το) artifact
τέχνημα (το) artefact
τόξο (το) arc
τομέας εφαρμογής (ο) application area
ΤΝ (Τεχνητή Νοημοσύνη) (η) AI (artificial intelligence)
τύπος προσφώνησης (ο) address form
τυχαία λεξικά κενά (τα) accidental lexical gaps