Αγγλικός Όρος
AI (artificial intelligence)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΤΝ (Τεχνητή Νοημοσύνη) (η)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback