Αγγλικός Όρος
artefact
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τέχνημα (το)
Πηγή
http://cgi.di.uoa.gr/~speech_m/Lexiko/LEX.htm

feedback