Αγγλικός Όρος
artifact
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τέχνημα (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback