Αγγλικός Όρος
aspectual
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal (2008)
Lyons (1968)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
του ποιού ενεργείας
Όρος
της όψης

feedback