ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τροπή (η) change
τυχαία ομοιότητα (η) chance similarity
Τσάγκα (η) Chaga
Τσαδικές γλώσσες (οι) Chadic languages
Τσαντ (η) (γλώσσα) Chadic
Τσα Σεν (ο) (μορφολογικός αναλυτής) Cha Sen
Τσεζ (η) (γλώσσα) Cezian
Τόπος συμφώνου (ο) C-place
τόπος συμφώνου C-place
τελεστής του Μπουλ (ο) Boole operator