Αγγλικός Όρος
Chadic languages
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τσαδικές γλώσσες (οι)

feedback