Αγγλικός Όρος
Chaga
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τσάγκα (η)

feedback