Αγγλικός Όρος
Cha Sen
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τσα Σεν (ο) (μορφολογικός αναλυτής)

feedback