Αγγλικός Όρος
Boole operator
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τελεστής του Μπουλ (ο)

feedback