ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τυχαία λεξικά κενά (τα) accidental lexical gaps
τύπος προσφώνησης (ο) address form
ΤΝ (Τεχνητή Νοημοσύνη) (η) AI (artificial intelligence)
τομέας εφαρμογής (ο) application area
τόξο (το) arc
τέχνημα (το) artefact
τέχνημα (το) artifact
τεχνητή νοημοσύνη (η) artificial intelligence
τεχνητή γλώσσα (η) artificial language
της όψης aspectual