ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1717 results
Greek Term English Term
σειρά ΑΒΓ (η) ABC order
σειρά κατάκτησης (η) acquisition order
σειρά δράστης]ενέργεια (η) actor]action order
σε σειρά cascade
ΣΔΦ (φράση του συμπληρωματικού δείκτη) CP
σειρά λεξικού (η) dictionary order
σειρά (η) order
σειρά κατάκτησης (η) order of acquisition
σεβασμός των φαινομένων save the appearances
σειρά (η) series