ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1717 results
Greek Term English Term
σειρά τροφοδότησης feeding order
σειρά συχνότητας (η) frequency order
σειρά της αναφοράς (η) Order of mention
σειριακή ασυμβατότητα (η) serial incompatibility
σειριακή μάθηση (η) serial learning
σειριακή σχέση (η) serial relationship
σειριακό ρήμα (το) serial verb
σειριοποίηση (η) serialization
σειρά/διάταξη των όρων (η) word order
Σειρά των όρων (η), διάταξη των όρων (η) word-order